Natuurwerkgroep IVN

De Natuurwerkgroep Otterlo is een onderdeel van het IVN afdeling Ede

De Natuurwerkgroep Otterlo is een onderdeel van het IVN afdeling Ede.
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur en landschap. Leden/vrijwilligers van IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie organiseren vanuit 178 lokale afdelingen natuur- en milieueducatieve activiteiten zoals excursies, cursussen en lezingen.
De Natuurwerkgroep Otterlo bestaat uit drie werkgroepen: De vogel werkgroep, de vlinderwerkgroep en de werkgroep Overige Inventarisaties.
Organisatorisch hebben we taken verdeeld, echter in het veld is van deze driedeling weinig te merken. Leden kunnen zelf bepalen met welke groepsactiviteit zij mee willen doen. De activiteiten van de drie werkgroepen staan hieronder nader beschreven.
De Natuurwerkgroep Otterlo organiseert jaarlijks een aantal publiekswandelingen in de omgeving van Otterlo. In het winterseizoen organiseren we thema-avonden in het Dorpshuis. Deze activiteiten worden in de regionale pers en het dorpsblad aangekondigd. Voor meer informatie of wanneer u lid of donateur wilt worden van onze Natuurwerkgroep Otterlo van het IVN-Ede, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon:
Josephine Hendriks
Westenengerdijk 72
6731 ED Otterlo Tel: 0318-591125 (na 20 uur)
email : jephendriks@gmail.com

Vlinderwerkgroep
Deze werkgroep voert elk jaar voor de vlinderstichting tellingen uit van vlinders in het natuurgebied de Zanding en het naastgelegen Paasvuurweilandje. Zo krijgen we belangrijke informatie over het gebied met betrekking tot het voorkomen van de vlinders. Speciale aandacht wordt gegeven aan de op stuifzand en heide voorkomende zeldzame vlinders zoals heivlinder en kommavlinder. Vanaf 2007 lopen wij ook een soortgerichte route op de voormalige landbouwakkers bij Oud Reemst in het Planken Wambuis. Tijdens de vliegtijd gaan we op zoek naar de parelmoervlinder, maar alle andere vlinders, die we op het traject zien, worden ook genoteerd. Alle gegevens worden doorgegeven aan de Vlinderstichting en aan de terreineigenaren.
Coördinator van de Vlinderwerkgroep is:
Toos van Ekeris tel 0318 -592095

Vogelwerkgroep:
De vogelwerkgroep voert jaarlijks broedvogeltellingen uit in een aantal gebieden rondom Otterlo. Voorbeelden van terreinen die afwisselend worden geteld zijn het Mosselse Zand, het Otterlose Bos , het Otterlose Buurtbos en het Roekelsebos. In december worden wintervogeltellingen uitgevoerd in diverse terreinen in de omgeving van Otterlo. In 2007 is gestart met tellingen van vogels in de dorpen Otterlo en Harskamp in de zomerperiode. Het geeft inzicht in de aanwezige zomervogels. Voor de Kerkuilenwerkgroep Nederland worden in de omgeving van Otterlo, Harskamp en Wekerom jaarlijks de opgehangen nestkasten gecontroleerd op aanwezigheid van kerkuilen en jongen. Het aantal geslaagde broedsels wordt aan de voornoemde werkgroep doorgegeven. De groep wordt gecoördineerd door:
Dick van Houwelingen tel 0318-591531 dickvh@dds.nl

Werkgroep overige inventarisaties:
In februari wordt de jaarlijkse telling van de eekhoornnesten uitgevoerd in het gebied Karweg/Onderlangs in Otterlo. In het voorjaar wordt tijdens de paddentrek het functioneren van de paddentunnels op de Arnhemseweg gecontroleerd. Verder wordt elk jaar een natuurgebied in de omgeving van Otterlo geïnventariseerd op natuurwaarden met extra aandacht voor reptielen, amfibieën, insecten en andere soorten dieren. Hierbij neemt, naast het opdoen van kennis, de natuurbeleving een belangrijke rol in. De groep wordt gecoördineerd door:
Ellen Roest, tel 06-22057784 Email: ellenroest@ziggo.nl