Buurtvereniging d’Aenstoters is opgericht op 1 juni 2005.
In het kader van het 1150-jarig bestaan van Otterlo werd Otterlo in wijken ingedeeld. Per wijk werd er een organisatiecomité aangesteld. De organisatiecomités hadden de opdracht de feestelijkheden rond het 1150-jarig bestaan van Otterlo voor de respectievelijke wijken te bedenken en organiseren. Maureen Ruchtie was voorzitter van het organisatiecomité van wijk 3c. Nadat zij op meer dan voortreffelijke wijze het voorzitterschap had uitgeoefend organiseerde zij ter afsluiting van de festiviteiten op 14 mei 2005 een barbecue voor de buurt (wijk 3c) op boerderij de Houtkamp van Peter en Evelien van Omme.
Saamhorigheid en eendracht gedurende de voorbereidingen, het daadwerkelijke feest en de gezamenlijke barbecue vormden de perfecte ingrediënten voor de oprichting van een buurtvereniging. Ina van Marle en Jellie Wilgenburg gingen hiermee aan de slag en op 1 juni 2005 werd samen met Jannie Koetsier, Rita Zwanenburg en Ella Morren de oprichtingsvergadering gehouden en was de buurtvereniging een feit.
De buurtvereniging ontbeerde nog een naam. De buurtgenoten werd gevraagd een passende naam te bedenken. Uit een groot aantal reacties werd unaniem de naam d’Aenstoters gekozen, bedacht door Hans en Annie Bakker.
Den Aenstoet (1337), soms opgevat als een oude naam voor Otterlo, was een herberg ten noordoosten van ons dorp. In de loop der tijd is de naam veranderd in d’Aenstoot, een naam die we in het hedendaagse Otterlo nog steeds tegenkomen. Het aanstoten (proosten) met gevulde glazen op elkaars gezondheid werd definitief verbonden met de buurtvereniging.
De buurtvereniging omvat de volgende straten : Dorpsstraat
Houtkamp
Hoenderloseweg
Bovenweg
Apeldoornseweg (beperkt)

Het doel van buurtvereniging d’Aenstoters is het buurtgevoel te versterken door naar elkaar om te kijken en samen activiteiten te ondernemen. Aandacht geven bij ziekte en bijzondere gebeurtenissen staat centraal. De buurtvereniging besteedt aandacht aan geboorte, huwelijk, 25- 40- 50- en 60-jarig huwelijksjubileum, ziekenhuisopname, ernstig ziek zijn en overlijden. Het bestuur is in deze in hoge mate afhankelijk van informatie, door de diverse buurtgenoten verstrekt.
Daarnaast is de buurtbarbecue een jaarlijks terugkerend fenomeen op de vrijdag voor de Pinksteren.
Peter en Evelien van Omme stellen daartoe, spontaan en geheel belangeloos, hun accommodatie op de Houtkamp ter beschikking.
In december en januari vinden respectievelijk de Kerstworkshop en de Nieuwjaarsborrel plaats. Deze laatste bij onze altijd weer gastvrije Rita en Frits Zwanenburg.
Waar mogelijk probeert de buurtvereniging nog een aanvullende activiteit te organiseren.

De buurtvereniging d”Aenstoters wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
Het bestuur van het eerste uur bestond uit Ina van Marle (voorzitter), Jellie Wilgenburg (secretaris), Ella Morren (penningmeester), Jannie Koetsier (lid) en Rita Zwanenburg (lid).
Helaas is Ina, na een slopende ziekte, ons op zeer jonge leeftijd ontvallen. Zij was een stuwende kracht en een gedreven voorzitter.
Het huidige bestuur wordt gevormd door Jellie Wilgenburg (voorzitter), Coen Pieterse (secretaris), Jannie Koetsier (penningmeester), Rita Zwanenburg (lid) en Johanna Prophitius (lid).

Het lidmaatschap van d’Aenstoters bedraagt slechts €12,= per adres (dus ongeacht het aantal bewoners) per jaar.

d’Aenstoters, een buurtvereniging met hart en ziel !